21 / 07 / 2024
22:48

دسته : دولت

مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب شد

به گزارش میدان  خبری، اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گفت: تعداد آرای مأخوذه ۳۰.۵۳۰.۱۵۷ رأی است که ترتیب نامزدهای انتخابات به شرح ذیل است: مسعود پزشکیان: ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رأی سعید جلیلی:...

کمتر از 30 ثانیه