21 / 07 / 2024
22:28

دسته : تجارت

دکترمسعودسیرتی همزمان با هفته پژوهش سخنران وبینار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین شد

دکتر مسعودسیرتی دراین وبینارکه همزمان با هفته پژوهش در روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار میشود به نقش وتاثیرفناوری های نوین همچون هوش...

کمتر از 30 ثانیه