16 / 01 / 2021
20:42

دسته : تجارت

وزیر ارتباطات مطرح کرد؛ پاسخ جهرمی به توئیت ترامپ/ ماهواره ناهید اینجاست

به گزارش میدان خبری، صبح امروز شنبه خبرنگاران از آخرین وضعیت ماهواره ناهید در پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کردند. این بازدید به دنبال انتشار اخباری در خصوص پرتاب ناموفق ماهواره...

کمتر از یک دقیقه