01 / 03 / 2024
16:46

دسته : شهرداری تهران

طرح بازآفرینی بافت روستایی کن تصویب شد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تصویب طرح موضعی محدوده محله کن با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در کمیسیون ماده ۵ خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی...

03:004