20 / 05 / 2022
17:46

دسته : اخبار مهم

عدم حمایت دولت از کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای/ مدرک گرایی در کشور افزایش یافت

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشورگفت : امروزه کار در حوزه آموزش و مهارت در دستان افراد کاردان نیست و...

07:00