05 / 12 / 2023
09:22

مدیرکل بازرسی استانداری تهران: برگزاری میز خدمت و ارتباط مردمی مسئولان در نماز جمعه سراسر استان تهران به مناسبت هفته دولت

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری تهران از برگزاری میز خدمت مسئولان استان تهران در محل برگزاری نماز جمعه تهران و سراسر استان خبر...

02:00