01 / 04 / 2023
11:49

دسته : شهری

نام شهر جدید هشتگرد به «مهستان» تغییر کرد

به گزارش میدان خبری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر نام «شهر جدید هشتگرد» در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به «مهستان»...

کمتر از 30 ثانیه