01 / 06 / 2023
23:50

شکاف طبقاتی محصول بحران مدیریتی

02:00154۰

دکتر کریم آقاجانی مدرس دانشگاه دریادداشتی نوشت:سو مدیریت از یک طرف و از طرفی بی تفاوتی و بی مسئولیتی نزد صاحبان مسند ، در دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۹۷ موجب افزایش تورم و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است که از جمله پیامدهای منفی و غیر قابل قبول آن ، از بین رفتن وحدت میان طبقات ، ناهماهنگی فرهنگی ، پیدایش خرده فرهنگ ، بروز هنجار شکنی و پیدایش هنجارهای نا مقبول علاوه بر خشونت ساختاری در جوامع هست.

دکتر کریم آقاجانی مدرس دانشگاه

سو مدیریت از یک طرف و از طرفی بی تفاوتی و بی مسئولیتی نزد صاحبان مسند ، در دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۹۷ موجب افزایش تورم و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است که از جمله پیامدهای منفی و غیر قابل قبول آن ، از بین رفتن وحدت میان طبقات ، ناهماهنگی فرهنگی ، پیدایش خرده فرهنگ ، بروز هنجار شکنی و پیدایش هنجارهای نا مقبول علاوه بر خشونت ساختاری در جوامع هست .
این وضعیت زمانی بیشتر نمود عینی آزار دهنده پیدا میکند که در نتیجه تفاوت دسترسی طبقات به منابع و منافع ، تعارض به وجود آمده و رقابت نا سالم را در دستیابی به منافع میان طبقات شاهد میشویم .
از طرفی این وضعیت منشا تعارض میان صاحبان اموال و  فاقدان اموال در کوتاه مدت خواهد گردید که در بستر موجود که بی تفاوتی مدیران و حتی سو مدیریت ایشان حاکم گردیده ، شاهد بزرگ شدن شکاف در بین طبقات خواهیم بود که نتیجه آن ایجاد نا امیدی نزد اذهان عمومی به جامعه میباشد که این نا امیدی و شاید بهتر است بکوییم نا امنی فکری  از عمده دلایل در انهدام اقتصادی و سیاسی در ساختار و نظام ها است .
بدون شک جامعه ای که دچار این وضعیت گردد برای بهبود راه آسانی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم هرگز نخواهد توانست انسجام و اقتدار قبلی را کسب نماید و آن موقع است که خواهیم دید متاسفانه هیچ مدل اقتصادی و هیچ تئوری مدیریتی چاره ساز نخواهد بود .

لینک کوتاه
https://meydanekhabari.ir/?p=6378

634 نوشته

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند