پیمان جبلی رییس صداوسیما در حکمی علیرضا خدابخشی را به سمت معاون سیاسی رسانه ملی منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدان خبری، پیمان جبلی رییس صداوسیما در حکمی...