25 / 07 / 2021
14:00

دسته : خانواده

تأثیرات دعا وتأثیرات دعا و نیایش بر آرامش روان/چگونه دوران کرونایی را آرام‌تر بگذرانیم؟ نیایش بر آرامش روان/چگونه دوران کرونایی را آرام‌تر بگذرانیم؟

به گزارش میدان خبری، این روزها خیلی از خانواده‌ها و افراد دنبال نسخه ای هستند تا بتوانند ناآرامی ناشی از عدم کنترل شیوع ویروس کرونا و به هم ریختگی شرایط...

08:009