20 / 05 / 2022
18:12

بازماندگان دریافت یارانه برای ثبت‌نام به «درگاه ملی خدمات دولت» مراجعه کنند

به گزارش میدان خبری، شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره بررسی وضعیت افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی کردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه...

02:00

قدمت حدود ۱۰۰ سال آن هم به صورت خانوادگی علیرضا را علاقه مند به حضور در این صنف خوشمزه کرد تا پسر هم عصای دست پدر شود و هم خاطره...

02:00