24 / 01 / 2021
18:20

ترامپ

خطر مرگ از بیخ گوش ترامپ گذشت

 به گزارش میدان خبری به نقل از البیان، هواپیمای حامل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا چیزی نمانده بود که با یک فروند پهپاد در نزدیکی فرودگاهی در واشنگتن برخورد کند. سرنشینان...

01:22