24 / 01 / 2021
19:38

بانک مرکزی

دولت از واگذاری اموالش هزاران میلیارد درآمد داشته/ تاخیر در آزادسازی کالاهای رسوبی در گمرک سوال برانگیز است

به گزارش میدان خبری، مردم در سالجاری با تنگنای معیشتی زیادی مواجه شدند؛ این در حالی است که دولتمردان هم همواره وعده رفع مشکلات می‌دادند و حتی در روزگاری، وعده...

09:001