ایران

سهم خواهی روسیه و چین از بازار جهانی

نشست تخصصی و هم‌اندیشی «انجمن دوستی ایران و روسیه» صبح امروزشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۹ با حضورکارشناسان، اساتید، پژوهشگران و تجار ایران و روسیه و اصحاب رسانه درهتل اسپیناس تهران برگزارشد....

06:55