دسته : آموزشی

آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری از فردا

به گزارش میدان خبری، ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در ۷ گروه آموزش و ۲۴۵ کدرشته شامل ۶۲ کدرشته گروه علوم انسانی، ۴۶ کدرشته...

کمتر از یک دقیقه