ارسال «طرح سوت‌زنی» به قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها/ افشاکنندگان فساد از حمایت حقوقی برخوردار می‌شوند

به گزارش میدان خبری، جمعی از نمایندگان مجلس طرح سوت زنی را در راستای تصویب قانون برای حمایت از افشاکنندگان فساد تهیه و تدوین کرده‌اند. برخی مخاطبان خبرگزاری هم با...

02:15