به گزارش میدان خبری مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در خصوص خرید و فروش خطوط تاکسیرانی گفت: تخلفاتی صورت می‌گیرد و خط تاکسی خرید و فروش می‌شود البته...